ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het beeld materiaal en/of andere producten of diensten gemaakt of geleverd door Freija Bouma.

Handelt onder de naam: Freija Bouma Fotografie

Bij het boeken van een opdracht gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Freija Bouma Fotografie, deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Gegevens fotograaf:

Freija Bouma Fotografie
Buorren 52, 8581KE Elahuizen
+31 (6) 28405054
www.freijabouma.com / info@freijabouma.com
KVK: 68738528
IBAN nr. NL95RABO0395265784

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig. Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend binnen 48 uur na verzenden retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. 

Dupho

Freija Bouma Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Freija Bouma Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Freija Bouma Fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Freija Bouma Fotografie.

Toeslagen

Voor fotografie tijdens bijzondere data zoals feestdagen of fotografie tijdens oud en nieuw gelden andere tarieven met toeslagen.

Locaties

Voor fotografie op locatie: Wij denken graag mee voor een locatie en kunnen daar in adviseren. Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de opdracht. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is het opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering beelden

De bewerkte beelden worden in hoge resolutie (standaard jpg), binnen 1-2 weken na de datum van de opdracht geleverd. Tenzij anders is overeengekomen. Mocht u een speciaal formaat en/of bestands type gewenst hebben dan kan dat in overleg geleverd worden.

De beeldselectie van de gemaakte beelden wordt door Freija Bouma Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Freija bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever weinig tot geen inspraak, als dit niet van te voren duidelijk bepaald is.

Alle foto’s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Freija Bouma Fotografie typerende wijze van bewerken.

Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor particulieren:
De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken.

Klanten mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden mits een verwijzing met mijn naam en website: Foto’s gemaakt door Freija Bouma Fotografie www.freijabouma.com.

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde foto’s en wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Freija Bouma Fotografie (www.freijabouma.com).

Voor bedrijven:

Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

Algemeen:

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Auteursrecht

Auteursrecht van de foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media.

–      Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Freija Bouma Fotografie naast vermelding van de website: www.freijabouma.com

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Freija Bouma Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Freija Bouma Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal jaar bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Mocht er iets met de bestanden gebeuren is Freija Bouma Fotografie niet aansprakelijk.

Wijze van betalen

Betaling (optie: via Ideal) na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen

Freija Bouma Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon, deze camera’s en diverse lenzen zijn van hoogwaardige kwaliteit.

Freija Bouma Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Wij proberen de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen. Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:

Parkeren,

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor hij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Freija stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Freija Bouma Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

3) De afspraak kan verzet worden zodat de shoot alsnog plaats vind en de foto’s door Freija gemaakt kunnen worden.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, email-adres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door de fotograaf gemaakte foto’s door de fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien de opdrachtgever dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Disclaimer

Freija Bouma Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. Freija Bouma Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Freija Bouma Fotografie.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Freija Bouma Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.